Ta strona korzysta z plików cookies, zgodnie z Polityką Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na działanie plików cookies, w zakresie zgodnym z bieżącymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Kliknij przycisk "Polityka cookies" aby zapoznać się z jej treścią lub przycisk "Zamknij" aby ta informacja nie pojawiała się więcej.

Regulamin korzystania z usług NoclegwGdyni24

§ 1 Definicje

1. Wynajmujący – właściciel serwisu rezerwacyjnego NoclegwGdyni24 oraz strony internetowej www.NoclegwGdyni24.pl

2. Najemca – Klient korzystający z usług oferowanych przez Wynajmującego na wynajem krótkoterminowy Obiektów oraz Użytkownik serwisu rezerwacyjnego NoclegwGdyni24

3. Obiekt – lokal udostępniony do najmu krótkoterminowego przez Wynajmującego rezerwowany do celów turystycznych bądź noclegowych, szczegółowo przedstawiony na stronie internetowej NoclegwGdyni24.pl

4. Rezerwacja – procedura prowadząca do udostępnienia Obiektu Najemcy:
A. Rezerwacja wstępna – status rezerwacji, która nie została zagwarantowana żadną przedpłatą co nie obliguje Wynajmującego do udostępnienia Obiektu Najemcy,
B. Rezerwacja gwarantowana – status rezerwacji, za którą wpłacono zadatek i/lub przedpłatę w terminie wskazanym przez Wynajmującego lub serwis rezerwacyjny. Rezerwacja gwarantowana oznacza konieczność udostępnienia Obiektu przez Wynajmującego,
C. Rezerwacja anulowana – status rezerwacji odwołanej przez Najemcę z powodów, które powinien ujawnić lub odrzuconej przez Wynajmującego w świetle braku uiszczonego zadatku/przedpłaty przez Najemcę w wyznaczonym terminie.

5. Regulamin – spis procedur umożliwiających udostępnienie Obiektów za opłatą uiszczoną przez Najemcę. Brak akceptacji Regulaminu ze strony Najemcy oznacza odmowę świadczenia usług przez Wynajmującego.

§ 2 Rezerwacje

1. Rezerwacji Obiektu w wybranym terminie można dokonać:
A. Internetowo poprzez skorzystanie ze strony internetowej NoclegwGdyni24.pl
B. Telefonicznie: +48 504 600 292
C. Pocztą elektroniczną na adres Anna@NoclegwGdyni24.pl.

2. Rezerwacja wymaga gwarancji w postaci wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości rezerwowanego pobytu w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia rezerwacji z poleceniem zapłaty. Zadatek należy wpłacić na rachunek bankowy podany w wiadomości zwrotnej z potwierdzeniem rezerwacji otrzymanej po założeniu rezerwacji.

3. Po upływie wyznaczonego terminu na wpłatę przedpłaty, Rezerwacja zostaje anulowana.

4. Anulowanie Rezerwacji może nastąpić gdy:
A. Najemca nie zagwarantuje rezerwacji poprzez wpłacenie zadatku w wyznaczonym terminie
B. Najemca zrezygnuje z Rezerwacji z powodów własnych
 5. W przypadku rezygnacji z Rezerwacji, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym pracownika NoclegwGdyni24.pl elektronicznie na adres: Anna@NoclegwGdyni24.pl. Jeśli Najemca zrezygnował z Rezerwacji pomimo uiszczenia przedpłaty w celu jej zagwarantowania, wpłacone należności nie podlegają zwrotowi jeśli data anulowania rezerwacji przekroczyła okres 14 dni przed datą rozpoczęcia rezerwacji.

6. Najemca może ubiegać się o zwrot wpłaconego zadatku na poczet zagwarantowania rezerwacji jeśli zachowa okres 14 dni przed dniem przyjazdu podczas zgłaszania anulacji, lecz od kwoty zadatku odjęte zostanie 12% opłaconego podatku dochodowego.

7. Najemca ma możliwość modyfikacji rezerwacji, jeśli z powodów własnych pierwotnie założona rezerwacja nie może zostać zrealizowana przez Najemcę. Zadatek nie zostanie utracony, w przypadku przełożenia rezerwacji na inny wybrany i dostępny termin w br. kalendarzowym. Zmiany można dokonać jedynie z zachowaniem pierwotnej długości pobytu oraz ceny, na minimum 14 dni przed planowanym terminem pobytu. W przypadku wybrania nowego terminu w droższym sezonie lub wyboru droższego Obiektu, wymagana jest dopłata różnicy w cenie oraz opłaty jej w całości. Chęć przełożenia rezerwacji wymaga pełnej korespondencji elektronicznej co oznacza przesłanie wiadomości na adres Anna@NoclegwGdyni24.pl z anulacją obecnej rezerwacji, podaniem nowego terminu i nazwy wybranego Obiektu. Modyfikację Rezerwacji uważa się za zakończoną w momencie otrzymania pisemnej zgody w wiadomości zwrotnej ze strony pracownika NoclegwGdyni24.pl. Najemca nie ma prawa ubiegać się o zwrot tych kosztów, jeśli rezerwacja po modyfikacji nie zostanie przez niego zrealizowana.

8. Najemca ma możliwość przedłużenia pobytu w Obiekcie. Przedłużenie pobytu możliwe jest wyłącznie za zgodą Wynajmującego. Wymogiem do przedłużenia rezerwacji jest wolny od rezerwacji Obiekt oraz dokonana opłata.

9. Najemca ma możliwość skrócenia terminu Rezerwacji. Informacja o zmianie terminu Rezerwacji nie może nastąpić później niż w 14. dniu przed datą przyjazdu. Poinformowanie pracownika NoclegwGdyni24.pl o takim życzeniu na mniej niż 14 dni przed planowanym przyjazdem, zobowiązuje Najemcę do pokrycia 100% wartości pierwotnie założonej Rezerwacji.

§ 3 Płatności i Reklamacje

1. Formy opłat za rezerwację i ich wartość procentowa opisane w § 1 Rezerwacje są następujące, w zależności od kanału użytego do jej założenia:
 A. Telefon lub e-mail – płatność za rezerwację może zostać przesłana przelewem na konto bankowe podane w wiadomości elektronicznej po dokonaniu rezerwacji (Najemca zobowiązany jest do przesłania potwierdzenia wykonania przelewu bankowego na adres poczty elektronicznej bądź tradycyjnej)
 B. Indywidualnie – gotówką według ustaleń na miejscu.
Najemca zostaje powiadomiony o zaksięgowaniu opłaty tego samego dnia w formie elektronicznej.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące oferty bądź usług świadczonych na Obiekcie zostają przyjęte jedynie w formie pisemnej przesłanej pocztą elektroniczną na adres Anna@NoclegwGdyni24.pl.

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty jej przyjęcia przez pracownika NoclegwGdyni24.pl. Informacja o rozpoczęciu postępowania rozpatrzenia reklamacji przez NoclegwGdyni24.pl jest przekazywana do zgłoszeniodawcy w dniu przyjęcia zgłoszenia.
4. Reklamacje dotyczące obsługi sprzątania i/lub stanu zarezerwowanego Obiektu przyjmowane są do 24 godzin od momentu zameldowania tylko na podstawie zdjęć z Obiektu, przedstawiające powód do reklamacji. Po tym terminie, reklamacje nie zostają uwzględnione.

5. Firma NoclegwGdyni24.pl zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia roszczeń w przypadku nieuzasadnionych reklamacji przez Najemców bądź jeśli reklamacja została zgłoszona w formie nieoficjalnej (ustnie) bądź jeśli zgłoszenie reklamacji wpłynie po terminie ustalonym w punkcie 3. Nieuzasadniona reklamacja będzie odczytywana jako wprowadzenie w błąd czyli podstępne wytworzenie u innej osoby (np. Strony umowy) błędnego obrazu rzeczywistości co jest intencją przestępstwa oszustwa zgodnie z art. 286 §1 kodeksu karnego.

§ 4 Przyjazd i procedura zameldowania

1. Doba noclegowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00. Doba noclegowa rozpoczyna się od godziny 15:00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu, przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z pracownikiem NoclegwGdyni24.pl.

2. Zameldowanie odbywa się w najmowanym lokalu (na miejscu) między godziną 15:00 a 21:00. Zameldowanie przed godziną 15:00 nie jest możliwe ze względu na trwające prace służące przygotowaniu Obiektu.

3. W przypadku konieczności późniejszego zameldowania, Najemca zobowiązany jest do poinformowania o tym pracownika NoclegwGdyni24.pl nie później niż do godziny 16:00 w dniu przyjazdu. Zameldowanie po godzinie 21:00, oznacza dodatkową opłatę przyjmowaną jedynie w gotówce: między 21:00 – 24:00 w wysokości 20 PLN; między 24:00-02:00 w wysokości 40 PLN oraz między 02:00-07:00 w wysokości 60 PLN.

4. Najemca zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego najpóźniej na dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie odbioru kluczy poprzez:
A. Kontakt telefoniczny
B. Wiadomość sms (osoba rezerwująca + nazwa obiektu + godzina odbioru kluczy)
C. Wiadomość e-mail (osoba rezerwująca + nazwa obiektu + godzina odbioru kluczy).
5. Do czynności zameldowania należą:
A. Rejestracja
Najemca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu tożsamości.
B. Regulamin
Najemcy zostaje przedstawiony Regulamin korzystania z usług NoclegwGdyni24.pl którego znajomość i akceptację potwierdza czytelnym podpisem z datą.
C. Opłaty
W dniu przyjazdu Najemca jest zobowiązany do opłacenia poniższych należności:
a) Koszt pobytu
b) Opłata uzdrowiskowa – obowiązkowa opłata pobierana na podstawie Uchwały Rady Miasta  2,31 PLN za dobę za osobę.
D. Dostęp
Po spełnieniu obowiązków, pracownik NoclegwGdyni24.pl przekazuje Najemcy klucze do Obiektu wraz ze wszystkimi istotnymi informacjami dotyczącymi Obiektu.

6. Zameldowanie i uregulowanie należności za pobyt w Obiektach odbywa się na miejscu. Najemca zobowiązany jest do podania dokładnej godziny przyjazdu do Obiektu, celem płynnego przeprowadzenia procedury zameldowania (dojazd rezydenta).

§ 5 Wyjazd i procedura wymeldowania

1. Najemca jest zobowiązany do opuszczenia Obiektu do godziny 11:00 w dniu wyjazdu i zwrotu wszystkich kompletów kluczy pracownikowi NoclegwGdyni24.pl.

2. Przekazanie kluczy pracownikowi NoclegwGdyni24.pl po godzinie 11:00 obciążone będzie dodatkową opłatą w wysokości 10zł za każdą rozpoczętą godzinę doby bez możliwości pozostania w Obiekcie.

3. Najemca ma możliwość przedłużenia pobytu w Obiekcie. Przedłużenie pobytu możliwe jest wyłącznie za zgodą pracownika NoclegwGdyni24.pl . Wymogiem do przedłużenia rezerwacji jest wolny od rezerwacji Obiekt oraz uiszczenie opłaty za kolejne doby.

4. Najemca ma możliwość przedłużenia doby noclegowej do godziny 20:00. Najemca powinien poinformować Wynajmującego o potrzebie przedłużenia doby i uiścić wpłatę w wysokości 50% wartości kolejnej doby najpóźniej do godziny 11:00 w dniu wyjazdu.
W przypadku wcześniejszego opuszczenia Obiektu przez rezerwującego lub późnego przybycia do Obiektu, Wynajmujący nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany pobyt.

5. W dniu wyjazdu Najemca jest zobowiązany udostępnić Wynajmującemu wynajmowany Obiekt w celu skontrolowania jego stanu.

§ 6 Obowiązki Najemcy

1. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej we wszystkich Obiektach oferowanych przez firmę NoclegwGdyni24.pl. w godzinach od 22:00 do 06:00. Uprasza się o nieorganizowanie w tym czasie głośnych i uciążliwych spotkań. W razie uzasadnionej skargi skierowanej do pracowników NoclegwGdyni24.pl Wynajmujący ma prawo odmówić Najemcy dalszego świadczenia usług ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu Rezerwacji. Dodatkowo w przypadku interwencji Policji z winy Najemcy, Najemca obciążony zostanie kosztami umownymi w wysokości 500 PLN.

2. Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania pracowników NoclegwGdyni24.pl o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w Obiekcie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu.
Jeżeli w przeciągu 24 godzin od momentu zameldowania, nie zostaną zgłoszone do Biura zastrzeżenia do czystości czy stanu technicznego zastanego na Obiekcie, NoclegwGdyni24.pl uzna stan Obiektu za akceptowalny, a wszelkie roszczenia z tytułu rekompensaty nie zostaną spełnione. Za każde nieuzasadnione wezwanie Wynajmującego zostanie naliczona kwota w wysokości 100 PLN.

3. Liczba osób zakwaterowanych i mieszkających w Obiekcie nie może przekraczać liczby podanej podczas zakładania Rezerwacji. Wobec naruszenia postanowienia, Wynajmujący ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu kwoty należności z tytułu pozostałego okresu Rezerwacji.

4. W trakcie trwania ciszy nocnej w Obiekcie przebywać może wyłącznie liczba osób wskazana podczas zakładania Rezerwacji.

5. Palenie papierosów i wyrobów tytoniowych w Obiekcie jest niedozwolone. W przypadku złamania zakazu, NoclegwGdyni24.pl obciąży Najemcę karą pieniężną w wysokości 400 PLN.

6. Zabrania się palenia świec, kadzideł, papierosów i wyrobów tytoniowych oraz używania środków odurzających w Obiekcie. W przypadku niezastosowania się do tego zakazu przez Najemcę, zostanie on obciążony karą w wysokości 500 PLN za każde pojedyncze naruszenie, stanowiącą równowartość kosztów prania zasłon i narzut oraz innych czynności porządkowych w Obiekcie.

7. Przebywanie zwierząt w Obiekcie jest zabronione. Niezastosowanie się do przepisu grozi obciążeniem Najemcy karą pieniężną w wysokości 250 PLN.

8. Najemca w przypadku dokonania zniszczenia, trwałego zabrudzenia lub uszkodzenia mienia, zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania pracownika NoclegwGdyni24.pl o zaistniałym zdarzeniu oraz do przywrócenia stanu poprzedniego lub wpłaty odszkodowania zgodnie z wyceną zaprezentowaną przez Wynajmującego.

9. W przypadku zamierzonego uchylenia się od obowiązku zgłoszenia powstałych podczas pobytu w punkcie 7 § 6 szkód, Najemca oprócz odszkodowania obciążony zostanie karą umowną w wysokości 500 PLN.

10. Najemca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia Obiektu, dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych.

§ 7 Opłaty Dodatkowe
1. Ceny Obiektów są zależne od trzech sezonów, gdzie wyszczególnia się: Sezon niski:
2 PAŹ – 15 KWI
oprócz długich weekendów, świąt i dużych imprez na terenie Trójmiasta.

Sezon średni:
16 KWI – 14 CZE
16 WRZ – 1 PAŹ
oprócz długich weekendów, świąt i dużych imprez na terenie Trójmiasta.

Sezon wysoki:
15 CZE – 15WRZ

2. Dodatkowe sprzątanie podczas trwania pobytu na Obiekcie to koszt 50 PLN. Wykonywane jest w godzinach 15:00 – 18:00 po uprzednim zamówieniu. Zlecenie dodatkowego sprzątania oznacza zgodę Najemcy na wejście pracowników ekip sprzątających NoclegwGdyni24.pl do Obiektu podczas trwania pobytu Najemcy, również podczas jego nieobecności w trakcie wykonywania prac, w celu wykonania zlecenia.

3. Opłata miejscowa – uzdrowiskowa/podatek miejski. Gdynia – opłata uzdrowiskowa – 2,31 PLN/dobę/osobę.
Opłata uzdrowiskowa nie jest wliczona w cenę i musi być uiszczona przy przyjeździe w gotówce podczas odbioru kluczy.

§ 8 Postanowienia Końcowe

1. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody majątkowe lub osobiste poniesione przez Najemcę lub osoby trzecie w trakcie pobytu w Obiekcie.

2. Zabronione jest oddawanie Apartamentu w podnajem i przekazywanie go osobom trzecim. Złamanie zakazu skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy z zachowaniem prawa Wynajmującego do otrzymania opłaty za całość zarezerwowanego pobytu przez Najemcę.

3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi jakie mogą być prowadzone w sąsiedztwie Obiektu, przerwami w dostawie mediów przez przedsiębiorstwa przemysłowe (m. in. prądu, wody, ogrzewania), immisjami (w szczególności hałasem z nieruchomości sąsiednich), a także za awarie urządzeń technicznych lub elektrycznych, sprzętu RTV/AGD znajdujących się w Obiekcie.

4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy przeprowadzenia procedury zameldowania w przypadku gdy Najemca jest pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających lub zachowuje się agresywnie. Wynajmujący może również odmówić udzielenia dostępu do Obiektu gdy w trakcie prowadzenia czynności zameldowania osobą rezerwującą nie jest osoba, która stawiła się po odbiór kluczy, a Wynajmujący nie został o tym odpowiednio wcześniej zawiadomiony. W wymienionych sytuacjach, wszelkie przedpłaty z tytułu zagwarantowania rezerwacji nie zostają zwrócone pomimo nie otrzymania dostępu do zarezerwowanego Obiektu.

5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego Obiektu na inny o podobnym standardzie z zachowaniem pierwotnej kwoty rezerwacji, w przypadku niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować. W przypadku problemów technicznych, które zakłócają lub uniemożliwiają pełne korzystanie z Obiektu podczas pobytu, Wynajmujący ma prawo przenieść Najemcę do innego obiektu bez możliwości roszczenia rekompensaty za przeniesienie.

6. Wynajmujący ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować Rezerwację. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Najemcy lub jego majątku, z powodów niezależnych od Wynajmującego, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacane przez Najemcę podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

7. Tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania podczas wydawania kluczy do Obiektu, Wynajmujący ma prawo pobrać od Najemcy kaucję (do 500 PLN), jeżeli uzna że dana rezerwacja tego wymaga. Kaucja podlega zwrotowi w dniu opuszczenia Obiektu, po potrąceniu równowartości ewentualnych szkód. O ile sprawdzenie Obiektu w obecności Najemcy okaże się niemożliwe Wynajmujący zastrzega sobie prawo sprawdzenia Obiektu w ciągu 2 dni od daty zwrotu kluczy przez Najemcy.

8. W przypadku szkód wyrządzonych przez Najemcę lub inne osoby przebywające w Obiekcie, podczas najmu Obiektu przez Najemcę, w substancji bądź wyposażeniu Obiektu lub częściach wspólnych budynku, wynikających z niewłaściwego jego użytkowania, koszty naprawy szkód zostaną w całości pokryte przez Najemcę poprzez wezwanie do zapłaty przez Wynajmującego. Koszt naprawy zostanie oszacowany w oparciu o lokalne ceny rynkowe.

9. Najemca zobowiązany jest wpłacić pełną kwotę na pokrycie wyrządzonych szkód w terminie 5 dni roboczych od otrzymania pisemnego wezwania od Wynajmującego.

10. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu klucze do Obiektu oraz piloty do bram wjazdowych (o ile rezerwacja obejmuje miejsce garażowe). Zagubienie klucza lub pilota Najemca zostanie obciążany dodatkową opłatą w wysokości 250 PLN.

11. Dokonując rezerwacji na stronie www.NoclegwGdyni24.pl lub za pośrednictwem pracownika NoclegwGdyni24.pl, Najemca wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu www.NoclegwGdyni24.pl. Dane osobowe Najemcy będą przetwarzane przez Administratora, czyli Wynajmującego wyłącznie w celu realizacji rezerwacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane będą przechowywane przez Wynajmującego przez okres 1 roku.

12. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Wynajmującego – firmę NoclegwGdyni24.pl – są dostępne na stronie internetowej www.NoclegwGdyni24.pl w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI.

13. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powodowane przez warunki atmosferyczne.

14. Prawem właściwym do rozstrzygnięcia dla sporów pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą jest prawo polskie. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. [Dz. U. 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.]. Spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby firmy.

Dane teleadresowe

NoclegwGdyni24
Jerzego Waszyngtona 20 / 22
81-342 Gdynia
 504 600 292
 anna@noclegwgdyni24.pl
 noclegwgdyni24.pl

Napisali o nas

Media społecznościowe

Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka cookies   Polityka prywatności   Regulamin
Realizacja serwisu BSCG sp. z o.o.