Ta strona korzysta z plików cookies, zgodnie z Polityką Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na działanie plików cookies, w zakresie zgodnym z bieżącymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Kliknij przycisk "Polityka cookies" aby zapoznać się z jej treścią lub przycisk "Zamknij" aby ta informacja nie pojawiała się więcej.

PARK KRÓLEWSKI KOLIBKI, KOLIBKI ROYAL PARK

  •  Publikacja 28 lipca 2020 roku

al. Zwycięstwa 291
Na terenie dawnej posiadłości ziemskiej Kolibki (z XIV w.) dziś znajduje się wspaniały park. Dwór w Kolibkach należał kiedyś do króla Jana III Sobieskiego i jego żony Marysieńki (XVII w.). W parku latem odbywa się m.in. Festiwal Kultur Świata „Globaltica”.
On the former estate of Kolibki (14th century) there is a splendid park. The Kolibki manor house was once owned by the Polish king John III Sobieski and his wife Marie-Casimire, known as Marysieńka (17th century). The Globaltica World Cultures Festival is held here every summer.

Zaspół Dworsko-Parkowy KOLIBKI

Pierwsza wzmianka źródłowa o miejscowości Kolibki (w brzmieniu Colypka) pojawiła się w dokumencie z lat 1323/1324 r. Nazwa ta oznacza zagłębienie terenu, istniejące do dzisiaj, przypominające swoim kształtem kolebkę. W 1383r. posiadłość Kolibki wraz z Małym Kackiem została nadana przez krzyżaków rycerzowi Piotrowi z Kacka. W następnych wiekach istniał tu folwark i wieś. Zabudowa grupowała się przy skrzyżowaniu Potoku Kolibkowskiego z traktem prowadzącym z Gdańska do Pucka. Kolibki wiele razy zmieniały właścicieli. Należały do rodzin szlacheckich i magnackich m.in. Ostromickich, Heinów, Czirenbergów, Wejherów, Radziwiłłów,  Sobieskich i Przebendowskich. W latach 1677 i 1678 przebywali tu król Jan III Sobieski, a w 1716 najprawdopodobniej król August II Mocny. W 1919r. majątek kupił Witold Kukowski, który był jego właścicielem aż do II wojny światowej. W latach 20 XX w. północną część majątku Kolibki podzielono na działki i przeznaczono pod zabudowę letniskowo-mieszkalną powstającego Orłowa Morskiego. W okresie międzywojennym południowa granica Kolibek, przebiegające rzeczką Sweliną była jednocześnie granicą Polski z Wolnym Miastem Gdańsk.

Po II wojnie światowej w Kolibkach urządzono ośrodek produkcji ogrodniczej. Pomiędzy dworem a parkiem wybudowano szklarnie i kotłownię, niszcząc częściowo zabytkowy park i zacierając układ dawnej posiadłości dworskiej. W latach powojennych zbudowano drugą linię szosy, która oddzieliła cmentarz od terenu dworsko-parkowego.

Od 2002 roku trwają na terenie Kolibek prace rewaloryzacyjne prowadzone przez Urząd Miasta Gdyni.  Zaspół dworsko-parkowy Kolibki jest wpisany do rejestru zabytków. Nocleg w Gdyni blisko morza.

DWÓR KOLIBKI

Dwór w Kolibkach istniał już prawdopodobnie w XVIw. ale jego pierwotna lokalizacja nie jest obecnie znana. W pierwszej połowie XIX w. zbudowano środkową najniższą część obecnego dworu z charakterystycznym układem dwóch wejść symetrycznie rozmieszczonych w elewacji frontowej. W drugiej połowie XIX w. dobudowano trzykondygnacyjną część wschodnią a następnie bardzo podobną część zachodnią. Na początku lat 20 XXw. na środku elewacji frontowej powstał taras na filarach i nadbudówka dachu. W takiej formie dwór przetrwał do dzisiaj i pełni nadal funkcje mieszkalne. W 1920r. w dworze kolibkowskim gościł gen. Józef Haller. Gdynia noclegi centrum.

STAJNIA

Budynek powstał około połowy XIXw. prawdopodobnie jako obora dla bydła. Obecnie służy jako stajnia. Budynek wyróżnia się imponującymi rozmiarami – ma 50m długości i 25m szerokości. Masywne kamienne przypory i ceglane ściany wspierały niegdyś poddasze, w którym był skład paszy dla zwierząt. Nocleg Gdynia tanio.

PAWILON WIDOKOWY

Pawilon zbudowano w około połowie XIXw. przy krawędzi stromego brzegu morskiego, wznoszącego się na wysokość około 40m. Rozciągał się stąd wspaniały widok na morze, obecnie częściowo zasłonięty przez drzewa. Obiekt często bywa nazywany „Grotą Marysieński” dla upamiętnienia żony króla Jana III Sobieskiego.

KOŚCIÓŁ

Barokowy kościół pod wezwaniem św. Józefa ufundował w 1763r. hrabia Józef Przebendowski chorąży pomorski. Fundator hojnie wyposażył świątynię, która stanowiła odtąd ośrodek parafialny dla Kolibek, Małego Kacka a później także dla Orłowa, jako filia parafii w Wielkim Kacku. W czasie zaborów kościół był pamiątką polskości i ostoją katolicyzmu na tych ziemiiach. Świątynia została zniszczona przez Niemców (hitlerowskiego okupanta) w 1939r.

W latach 50 XX wieku, zbudowano drugą, wschodnią nitkę Alei Zwycięstwa (dawniej Szosa Gdańska) przez co powstała obecna wysepka między jezdniami. W latach 1997-99r. z inicjatywy i staraniem Towarzystwa Przyjaciół Orłowa we współpracy z Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, przeprowadzono prace archeologiczne w miejscu wyznaczonym przez geodetę inż. Jerzego Moniuszko. Odkryto fundament kościółka i dla upamiętnienia jego istnienia wyeksponowano zarys fundamentów kościoła pokazujących obrys jego ścian. Wykonano także pamiątkową tablicę. W pobliżu kościoła znajdował się cmentarz zachowany częściowo do dzisiaj. Ponadto w 1990 roku w dziesiątą rocznicę powstania Solidarności dla upamiętnienia istnienia kościółka postawiono krzyż stalowy z tablicą w odległości około 100m od kościoła.

BUDYNEK MIESZKALNO-GOSPODARCZY

Po wschodniej stronie kwadratowego dziedzińca dworskiego od strony morza, do lat 40 XXw. istniał budynek mieszkalno-gospodarczy, o wyglądzie bardzo zbliżonym do dworu. Budynek powstał prawdopodobnie około połowy XIXw. i został całkowicie zniszczony pod koniec wojny. Znany jest tylko z fotografii archiwalnej.

POMNIK 2 MORSKIEGO PUŁKU STRZELCÓW

Pomnik upamiętnia bohaterskie działania bojowe we wrześniu 1939r. jednostki Wojska Polskiego, która broniła granicy w rejonie Kolibek. Pułk stacjonował w koszarach w Redłowie, a walczył od 1 do 19 września, najpierw w okolicy Kolibek i Wielkiego Kacka a później na Kępie Oksywskiej.

CEGIELNIA

W XIXw. w Kolibkach znajdowała się jedna z największych cegielni na Pomorzu, która dostarczała znaczne ilości tego budulca dla Gdańska i Gdyni. Cegły te do dzisiaj można dostrzec w murach licznych budynków. Łatwo je rozpoznać po odciśniętym napisie KOLIEBKEN. Cegły takie wykorzystano m.in. do budowy tutejszej stajni i ogrodzenia. Cegielnia znajdowała się w rejonie obecnej ulicy Bernadowskiej.

Dane teleadresowe

NoclegwGdyni24
Jerzego Waszyngtona 20 / 22
81-342 Gdynia
 504 600 292
 anna@noclegwgdyni24.pl
 noclegwgdyni24.pl

Napisali o nas

Media społecznościowe

Wszelkie prawa zastrzeżone.   Polityka cookies   Polityka prywatności   Regulamin
Realizacja serwisu BSCG sp. z o.o.